Privacyverklaring

Prent Technische Groothandel aan de Leeghwaterstraat 23 te Dordrecht  verklaart hierbij:

De eventueel verzamelde persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het bijhouden van de N.A.W. gegevens van Debiteuren en Crediteuren om zodoende te kunnen factureren en de bestelde goederen te kunnen uitleveren op het juiste adres.

E-mailadressen worden gebruikt voor het digitaal factureren en algemene informatieverstrekking.

Verzamelde persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

Bedrijfsgegevens (rechtspersoon)

Adresgegevens
Telefoonnummer
IBAN nummer
BTW nummer
Kvk nummer
e-mailadres
 

 

Contactgegevens (natuurlijke persoon):

Naam persoon
Telefoon
e-mailadres

In ons softwaresysteem worden geen andere klantgegevens en leveranciersgegevens opgeslagen. Er is hiervoor ook geen mogelijkheid opgenomen.

Bovenstaande gegevens worden niet met derden gedeeld en worden strikt intern gebruikt. Na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden deze gegevens op correcte wijze vernietigd. Iedereen kan op elk gewenst moment inzage krijgen in zijn of haar gegevens die opgeslagen zijn door middel van een schriftelijk verzoek. Op verzoek kunnen bovenstaande gegevens verwijderd of geƫxporteerd worden uit ons systeem.

Mochten wij niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen wijzen wij u er op dat u het recht heeft om een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.